Αγγλικά

Με μόνο 2 ώρες / εβδομάδα!

FastSTART- Επίπεδο Α2 

τρίμηνης διάρκειας 

Επιμέρους παροχές του προγράμματος:

 • TEST διάγνωσης μαθησιακού τύπου, για να μαθαίνετε με τον τρόπο που σας ταιριάζει!
 • H γλώσσα του internet και των social media
 • Aγγλικά για κοινωνικές περιστάσεις
 • Online υποστηρικτικό υλικό για ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων σε τόπο και χρόνο που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος!

reSTART (Επίπεδο Pre-Lower)

τετράμηνης διάρκειας 

Επιμέρους παροχές του προγράμματος: 

 • TEST διάγνωσης μαθησιακού τύπου, για να μαθαίνετε με τον τρόπο που σας ταιριάζει!
 • Δεξιότητες για δημόσιες παρουσιάσεις και τον εργασιακό χώρο
 • online υποστηρικτικό υλικό για ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας σε τόπο και χρόνο που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος!

aimB2 (Lower)

Τετράμηνης διάρκειας

 • TEST διάγνωσης μαθησιακού τύπου, για να μαθαίνετε με τον τρόπο που σας ταιριάζει!
 • online υποστηρικτικό υλικό για ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων
 • Ταυτοποίηση της κατάλληλης εξέτασης για τον μαθησιακό τύπο και τις ατομικές δεξιότητες κάθε εκπαιδευομένου
 • Mock tests (εξετάσεις προσομοίωσης) γραπτών και προφορικών με εξεταστές από τους εξεταστικούς φορείς

fastPRoF (Proficiency)

Πεντάμηνης διάρκειας


 • TEST διάγνωσης μαθησιακού τύπου, για να μαθαίνετε με τον τρόπο που σας ταιριάζει!
 • online υποστηρικτικό υλικό για ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε επίπεδο μητρικής γλώσσας με ειδικά Πανεπιστημιακά projects
 • Ταυτοποίηση της κατάλληλης εξέτασης για τον μαθησιακό τύπο και τις ατομικές δεξιότητες κάθε εκπαιδευομένου
 • Mock tests (εξετάσεις προσομοίωσης) γραπτών και προφορικών με εξεταστές από τους εξεταστικούς φορείς

Πέτυχαίνεις με σιγουριά στις εξετάσεις γιατί μαθαίνεις αβίαστα την γλώσσα

© 2019 Winners Education, N. Πλαστήρα 05, 124 61, Χαϊδάρι, 210 5323249
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε