Τουρκικά

Η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στο κέντρο μας πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα. 

Πτυχία / Τουρκικά

Πτυχία από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας Tömer
· Temel - Βασικό Επίπεδο
· Orta - Μεσαίο Επίπεδο
· Yüksek - Προχωρημένο Επίπεδο

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
· Orta B1 (Μέτρια Γνώση)
· Orta B2 (Καλή Γνώση)